Privacyverklaring

Shiatsu Huber, gevestigd aan Hildegard Huber-Riedinger Wassenaarseweg 49 2223 BJ Katwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://shiatsu-huber.nl

Hildegard Huber-Riedinger Wassenaarseweg 49 2223 BJ Katwijk

071-4084204

Hildegard Huber-Riedinger is de Functionaris Gegevensbescherming van Shiatsu Huber Hij/zij is te bereiken via hildegard_huber_riedinger@hotmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Shiatsu Huber verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Shiatsu Huber verwerkt geen persoonsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Shiatsu Huber verwerkt geen persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Shiatsu Huber neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Shiatsu Huber verwerkt geen persoonsgegevens en kan/zal daarom ook niets bewaren

Delen van persoonsgegevens met derden

Shiatsu Huber verwerkt geen persoonsgegevens en deelt derhavle ook niets met derden. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Shiatsu Huber gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als wij uw gegevens zouden bewaren, zou u het recht hebben om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Maar: Shiatsu Huber verwerkt geen persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Shiatsu Huber neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hildegard_huber_riedinger@hotmail.com